24-hodinová NONSTOP LINKA:
0905 227 188

Naše Referencie

2017

Rekonštrukcia výťahu, ulica THK, Banská Bystrica, 5 výťahov

Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov

Rekonštrukcia výťahu, Horná ulica, Banská Bystrica, 1 výťah

Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov

Rekonštrukcia výťahu, Ďumbierska ulica, Banská Bystrica, 4 výťahy

Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov

2016

Rekonštrukcia výťahu, ulica Ľudovíta Fulllu, Zvolen, 4 výťahy

Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov

Rekonštrukcia výťahu, ulica Generála Svobodu, Zvolen, 4 výťahy

Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov

Rekonštrukcia výťahu, Mičinská ulica, Banská Bystrica, 2 výťahy

Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov

2015

Modernizácia výťahu, Šoltésova ulica, Zvolen

Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov

Modernizácia 2 výťahov, Mičinská, Banská Bystrica

Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov

Modernizácia 5 výťahov, Magurská ulica, Banská Bystrica

Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov

Modernizácia 3 výťahov, Tulská ulica, Banská Bystrica

Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov

2014

Rekonštrukcia 4 výtahov, Magurská ulica, Banská Bystrica

Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov

Modernizácia 4 výťahov, Spojová ulica, Banská Bystrica

Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov

Modernizácia výťahu, Ulica THK, Banská Bystrica

Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov

Modernizácia výťahu, Ulica THK, Banská Bystrica

Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov Montáž, servis a modernizácia výťahov